Et sprekere Norge i 60 år!

1970 - Tromsørevolusjonen vedtas på tinget

Prioriterte oppgaver fremover skal være Pausegymnastikken, pensjonistmosjonisten og familiemosjonen.