Et sprekere Norge i 60 år!

2016 - Ti på Topp har 15.923 deltakere

10% av alle innbyggere i Steinkjer deltar!

[/video]