Et sprekere Norge i 60 år!

1996 - Norgesmarsjen etableres i samarbeid med Den norske kreftforening