Et sprekere Norge i 60 år!

1975 - NBIF teller 71 stedsutvalg og 24 kretser