Et sprekere Norge i 60 år!

1985 - NBIF får sitt første sentrale dataanlegg med en sentral harddisk og 3 terminaler