Et sprekere Norge i 60 år!

1992 - Mosjon og idrett for alle-prosjektet etableres