Et sprekere Norge i 60 år!

1993 - Kurslærerkurs- for å få eldre til å være aktive