Et sprekere Norge i 60 år!

1972 - Komité for aksjonen Norges-trimmen etableres

502.515 registrerte trimaktiviteter på ca. 85.000 registreringskort.