Et sprekere Norge i 60 år!

1984 - Idrett- og helseprosjektet etableres