Et sprekere Norge i 60 år!

1998 - Friskis & Svettis tas opp i forbundet og får status som egen krets