Et sprekere Norge i 60 år!

1999 - Friskavtalen

Treningskjeden Frik og NBIF lager en samarbeidsavtale for å bedre tilbudet på arbeidsplassen.