Et sprekere Norge i 60 år!

2015 - Første seriespill i Golfsimulator arrangeres i Steinkjer