Et sprekere Norge i 60 år!

1989 - Første handlingsplan vedtas

Målet er 20% vekst i antall lag og medlemmer.