Et sprekere Norge i 60 år!

1998 - Eurovinterfestival i Lillehammer