Et sprekere Norge i 60 år!

1997 - Eurofestivalen avholdes i Trondheim

3684 deltakere fra 22 nasjoner konkurrer i 19 ulike idretter. 650 frivillige bistår i gjennomføringen.