Et sprekere Norge i 60 år!

1985 - Eurofestival i Danmark