Et sprekere Norge i 60 år!

1970 - Det gis lov til at mindre bedrifter kan gå sammen med andre bedrifter for å danne et bedriftsidrettslag (BIL)