Et sprekere Norge i 60 år!

1985 - Det etableres et eget kvinneutvalg ledet av Nina Wikan