Et sprekere Norge i 60 år!

1993 - Dans som aktivitet – et samarbeid med Norges Sportsdanseforbund