Et sprekere Norge i 60 år!

1997 - BBIR (Bergen bedriftsidrettsråd) karusellen starter, heter I 2017 Springkarusellen