Et sprekere Norge i 60 år!

2016 - Aktiv bedrift har 6353 deltakere i 28 bedrifter