Et sprekere Norge i 60 år!

1997 - 5.964 lag og 357.970 medlemmer