Et sprekere Norge i 60 år!

1987 - 5.251 lag og 291.439 medlemmer