Et sprekere Norge i 60 år!

1977 - 3.826 lag og 187.285 medlemmer