Et sprekere Norge i 60 år!

1967 - 1.717 lag og 97.221 medlemmer!